Høring om trafikstøj

Billedet viser overdækningen af 3, 7 km. motorvej ved Hamborg. Det har kostet 800 millioner Euro,svarende til knap seks milliarder danske kroner at overholde de tyske støjgrænser i forbindelse med en udbygning af motorvejen A7. Dertil er der også etableret 7-8 meter høje støjskærme på 14 kilometer af en nybygget delstrækning af A7. Hvad det vil koste at overdække bare den ene af Vallensbæks 4 km. motorvejsstrækninger.

Onsdag d. 29. januar havde Folketingets transportudvalg en åben høring om trafikstøj. Her fremlagde forskere og specialister fra Rambøll, Cowi og Force Technology tal og målinger for, hvordan vejstøj kan bekæmpes og hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser, støjen har.

Formand Erik Ødemark og bestyrelsesmedlem Kirsten Erlendsson deltog på Grundejerforeningerne i Vallensbæks vegne sammen med formanden for teknisk udvalg, Jan Høegskilde.

Vi havde håbet, at høringen ville afdække, om den nuværende regering vil afsætte støjpuljemidler til at støjdæmpe de fem områder, der er udpeget som de hårdest ramte af trafikstøj under den forrige regering, heriblandt motorvejene ved Vallensbæk.

Men det ønskede trafikminister Benny Engelbrecht ikke at forholde sig til ved høringen. Det vil vi først blive klogere på, når der er forhandlet en samlet infrastrukturplan igennem til efteråret. Men han forsikrede ved høringen, at der er tænkt trafikstøj ind i alle nye vejanlæg, og at der vil blive afsat penge til en støjpulje.

Forskellige opgørelser har vist, at trafikstøj på landsplan koster 1,5-13,6 milliarder kroner om året på grund af de gener, sygdomme og for tidlige dødsfald medfører. Op mod 500 danskere dør hvert år for tidligt p.g.a. trafikstøj, vurderer Miljøstyrelsen, og værst står det til omkring Aalborg, Aarhus, Odense og Københavns forstæder (Ingeniøren 24. januar).

Den billigste løsning, der vil give størst effekt, er at sænke hastigheden, sådan som borgmestrene i Brøndby, Hvidovre og Vallensbæk har foreslået. Men det har Vejdirektoratet afvist med henvisning til de samfundsøkonomiske tab, der ville opstå, hvis bilisterne kommer langsommere frem. Men tallene er beregnet på, at bilerne kører 110 km/timen, hvilket ikke er tilfældet.

På høringen var der åben debat i 20 min. Her kunne borgergruppen fra Hvidovre bl.a. oplyse, at man i Sverige lader kommunerne bestemme farten på vejene gennem byerne, mens staten via Televerket bestemmer fartgrænserne udenfor byerne – og opfordrede til en ændring af ansvarsfordelingen på statens veje, der omfatter motorvejene.

Høringen kan ses på tv-kanalen Folketinget og lægges ud på transportudvalgets hjemmeside

Ugeavisen “Ingeniøren” har fredag d. 24 januar haft en artikelserie om trafikstøj og dets skadelige indvirkning på helbred og klima.