Rendsagerparken Privatlivspolitik

Rev. d. 12. marts 2019

Formål:
I henhold til databeskyttelsesloven skal foreningen oplyse foreningens medlemmer om, hvad formålet er med indsamling af personoplysninger, og hvor længe oplysningerne opbevares.
For at opfylde dette krav er der udarbejdet denne privatlivspolitik, som frem over vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Oplysninger om medlemmer: Som medlemmer betragtes alle, der skal betale kontingent. De oplysninger, der registreres, er dem, der er nødvendig for opkrævninger og for foreningskommunikation, og i relation til personoplysninger er det:
• Navn
• Adresse
• E-mail
• Telefon nr.
Ovenstående oplysningerne modtages enten af ejendomsmægler eller afgives af det nye medlem enten skriftligt eller mundtligt.

Medlemskartoteket har kun bestyrelsen adgang til.
Oplysningerne må kun anvendes til ovenstående formål.
Udtrådte medlemmer slettes i medlemskartoteket efter udløb af sidste års medlemskab.

Personoplysninger opbevares i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
• Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og bestyrelse, så længe de har historisk værdi.

For at fremme foreningens sociale aktiviteter og sikre foreningens historie bliver der ved særlige lejligheder taget fotos ved fx. fastelavnsarrangementer samt andre aktiviteter mv.
På billederne kan der optræde medlemmer og gæster. Billederne kan være med kommentarer samt tidspunkt og anledning.
De bevarede billeder vil kritisk blive udvalgt af bestyrelsen for at sikre, at ingen føler sig ”hængt ud”. Billederne kan ligge på foreningens hjemmeside og i den lukkede facebookgruppe ”Rendsagerparken”.
Hvis personer (medlemmer eller gæster) der er afbilledet, ønsker at få fjernet billedet, vil dette kunne ske efter en henvendelse til bestyrelsen.