Økonomi

Ejerlaugets midler er anbragt således:
  – økonomikonto (likvid)
  – aktionærkonto (likvid)
  – sikringskonto   (delvis likvid)
  – aktiedepot      (ikke likvid)

Økonomikontoen er forholdsvis lavt forrentet og indeholder alene beløb til betaling af de nært forestående udgifter.

Aktionærkontoen er højere forrentet og indeholder beløb til de udgifter, der skal betales på lidt længere sigt.

Sikringskontoen er forrentet som aktionærkontoen og er bestemt for situationer, hvor der af en eller anden årsag er opstået en likviditetsmanco. Kontoen tilføres alene rentetilskrivningen.

Aktiedepotet indeholder blot foreningens aktiebeholdning. 

Ejerlaugets fællesudgifter er primært præget af TV-modtagelse, som udgør 73 % (2007) og er stigende. Øvrige betydende fællesudgifter er vedligeholdelse og forbedring af grønne områder samt vedligeholdelse af legepladsredskaber. Den sidste del er udgifter til administration og øvrige aktiviteter.

Det årlige budget udarbejdes principielt således at resultatet bliver 0 (nul). Et bedre realiseret resultat reducerer det følgende års kontingent mens et dårligere realiseret resultat øger det følgende års kontingent.