TV Anlægget

I henhold til de på ejendommene tinglyste de­klarationer, har hvert medlem pligt til at be­nytte det fælles antenneanlæg. I praksis betyder det, at man har pligt til at tage del i fællesudgifterne til fordelingsanlægget af TV-signaler.

Ejerlauget har indgået en kontrakt med YouSee om, at ejerlauget alene administrerer grundpakken, yderlige tilvalg sker direkte hos YouSee.

Til- og fravalg af grundpakken skal meddeles Kassereren, der så indrapporterer til YouSee. Eventuel korrektion sker ved førstkommende opkrævning af kontingent til ejerlauget.

Der kan blive opkrævet et oprettelsesgebyr ved skift fra “intet signal” til grundpakken.

Med tv hos YouSee kan Ejerlauget’s medlemmer og beboere samle deres tv-kanaler og streamingtjenester og få et bedre overblik over mulighederne for underholdning. Der kan endvidere  være penge at spare ved at samle tjenesterne.

Bland din helt egen tv- og streamingpakke
Vælg mellem over 50 tv-kanaler og mere end 10 streamingtjenester, og får du lyst, kan du nemt skifte dem ud – via din tv-boks eller YouSee Tv & Film-appen.

Få den bedste tv-oplevelse med en tv-boks
Tv-boksen giver nem adgang til al underholdning. Med boksen kan man sætte programmer på pause eller starte dem forfra, hvis man misser starten. Der kan også optages, det man vil og gå på opdagelse i det store tv-arkiv og leje nogle af de nyeste film.

Problemer med TV- billede

Ved forringet billed- eller lydkvalitet, bør De først kontrollere Deres egne installationer og apparater inden De kontakter YouSee’s fejlretning på telefon 70 70 40 40.

Ved fejl, som kan henføres til grundejerens egen installation eller apparat, påhviler det grunde­jeren at betale udgiften i forbindelse med eftersynet.

Driftsinformation hos YouSee kan ses her.

Opsætning af parabolantenner.

Parabolantennen kan opsættes enten på eksisterende bygninger eller frit i haven, dog således at parabolskålens øverste kant ikke må overstige 1.80 meter over terræn. Endvidere må der kun opsættes en parabolantenne pr. ejendom og må højst have en diameter på 1,0 meter. Se evt. pkt. A10, B10 eller C10 godkendt af kommunen.