Faste aktiviteter

Bestyrelsen arrangerer hvert år nogle aktiviteter, hvor medlem­merne får mulig­hed for at lære hinanden at kende.

Således er der mulighed for at spille badminton på Pilehaveskolen. Tilmelding kan ske via vores facebook gruppe.

Hvert år afholdes fastelavnsfest for børnene, hvor der er mulighed for at blive kattekonge og kattedronning samt vinde nogle pæne præmier.
Til dette arran­gement giver ejerlauget sædvanligvis et mindre tilskud.

Endelig er der hvert år mulighed for sammen med nabo­er at møde op på det nærmeste fællesareal, og deltage i fællesarealets indret­ning og vedligehol­delse.