Faste aktiviteter

Bestyrelsen arrangerer hvert år nogle aktiviteter, hvor medlem­merne får mulig­hed for at lære hinanden at kende.

Således er der mulighed for at spille badminton på Pilehaveskolen. Hvert år i august måned sendes program ud til samtlige medlemmer, som derefter har mulighed for at tilmelde sig i det omfang, der er ledig plads. Badmintonsæsonen varer fra ca. 1. september til ca. 1. maj og en gang årlig arrangeres badmin­tonturnering, hvor man for et mindre deltagergebyr kan opnå at få indgraveret sit navn i en vandrepokal.

Hvert år afholdes fastelavnsfest for børnene, hvor der er mulighed for at blive kattekonge og kattedronning samt vinde nogle pæne præmier.
Til dette arran­gement giver ejerlauget sædvanligvis et mindre tilskud.

Endelig er der hvert år mulighed for sammen med nabo­er at møde op på det nærmeste fællesareal, og deltage i fællesarealets indret­ning og vedligehol­delse.