Udskydelse af generalforsamling

Vallensbæk 11. marts 2020

Udskydelse af generalforsamling

Kære grundejere

Bestyrelsen har her til aften besluttet at udskyde den årlige generalforsamling, der ellers skulle være holdt mandag d. 16. marts på Korsagergård.

Efter de seneste udmeldinger og henstillinger fra regeringen samt Vallensbæk Kommune, der henstiller til, at blandt andet foreninger aflyser planlagte arrangementer, mener vi ikke, at det er rettidig omhu at gennemføre generalforsamlingen.

Vi satser på at kunne holde generalforsamling mandag d. 27. april kl. 19.30 på Korsagergård, men opfordrer alle til nøje at følge udviklingen og holde sig orienteret på ejerlaugets hjemmeside www.rendsagerparken.dk og Facebook-gruppe Ejerlauget Rendsagerparken, hvis der sker yderligere udskydelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.