Indkaldelse til generalforsamling

Corona samt sommerferie er overstået hvorfor vi derfor indkalder til den ordinære generalforsamling.

MANDAG DEN 6. SEPTEMBER KL. 19.30

PÅ KORSAGERGÅRD, VEJLEGÅRDSVEJ 121.

Indkaldelse og årsberetning, der tidligere er uddelt på skrift, vil være at finde på hjemmesiden. Herunder også forslag til dagsordenen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam­lingen, skal være bestyrel­sen i hænde senest 14 dage før generalforsam­lingen.