Vil du være med til at holde dit kontingent nede?

Kalder alle grundejere i Rendsagerparken! Som tidligere annonceret her på Facebook, så kommer vi til at mangle en kasserer til bestyrelsen for ejerlauget efter den kommende generalforsamling 13. marts. Vi kommer også til at mangle 3 bestyrelsesmedlemmer, som stopper grundet fraflytning og personlige årsager. 

Hvis vi ikke kan få pladserne fyldt ud, så bliver vi desværre nødt til at betale os fra at få løst – på den ene eller anden måde.

Så kom frisk! Bestyrelsen mødes cirka en gang om måneden (minus skolesommerferien), og arbejder med en masse spændende emner, som er tæt på vores allesammens hverdag fx. Vores grønne områder, Lokalplan, legepladser og støjbekæmpelse. 

Har du lyst til at høre mere, så skriv (ganske uforpligtende) til bestyrelsen på bestyrelsen@rendsagerparken.Dk

Denne besked er også lagt op på vores hjemmeside, så beboere uden Facebook kan se den. Men prik endelig din nabo på skulderen, hvis du tænker, at han/hun er den rette til jobbet.