Indkaldelse til generalforsamling – 2024

Tiden nærmere sig foråret og marts måned, hvorfor vi derfor indkalder til den ordinære generalforsamling.

MANDAG DEN 18. MARTS KL. 19.00

PÅ KORSAGERGÅRD, VEJLEGÅRDSVEJ 121.

Indkaldelse og årsberetning, der tidligere er uddelt på skrift, vil være at finde på hjemmesiden. Herunder også forslag til dagsordenen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam­lingen, skal være bestyrel­sen i hænde senest 14 dage før generalforsam­lingen.


Note:
Indkaldelser til GF sker som tidligere meddelt som digital indkaldelse (PDF) og annonceres på hjemmesiden samt Facebookgruppe. Dette sker som følge af ønsket besparelse og miljøhensyn. Medlemmer uden adgang til internet eller har behov for fysisk print kan anmode om dette ved henvendelse til bestyrelsen.


Mange hilsner
Bestyrelsen