Yderligere udskydelse af Generalforsamling

Kære grundejere

Bestyrelsen ser sig nødt til at udskyde den årlige generalforsamling yderligere: Den skulle ellers have været holdt mandag d. 27. april på Korsagergård.

Efter de seneste udmeldinger og henstillinger fra regeringen samt Vallensbæk Kommune, der henstiller til, at blandt andet foreninger aflyser planlagte arrangementer, mener vi ikke, at det er muligt at gennemføre generalforsamlingen som planlagt.

Vi satser på at kunne holde generalforsamling på et tidspunkt efter 1. juni, og vi opfordrer alle til nøje at følge udviklingen og holde sig orienteret på ejerlaugets hjemmeside www.rendsagerparken.dk og Facebook-gruppen ”Ejerlauget Rendsagerparken”, hvor det vil blive meddelt, når en ny dato kendes.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.