Genindkaldelse af generalforsamling

Årets generalforsamling måtte aflyses på grund af regeringens nedlukning af samfundet, og efter henstilling fra kommunen valgte bestyrelsen at udsætte generalforsamlingen til et senere tidspunkt.

Nu kan vi se, at samfundet så småt begynder at åbne, og at det fra august vil være tilladt at forsamles mere end 30-50 – under forudsætning af, at epidemien holdes på et kontrolleret niveau.

Vi vil derfor genindkalde til den ordinære generalforsamling

MANDAG DEN 31. AUGUST KL. 19.30

PÅ KORSAGERGÅRD, VEJLEGÅRDSVEJ 121.

Indkaldelse og årsberetning, der tidligere er uddelt på skrift, vil være at finde på hjemmesiden. Herunder også forslag til dagsordenen.

Yderligere forslag vil kunne behandles på en ekstraordinær generalforsamling eller vente til næste år.