Besøg hos transportudvalget

Så tog vi endnu engang ind til Christiansborg og fik foretræde i transportudvalget for at høre, hvor alle de penge, der var sat af til en støjpulje under den tidligere regering, pludselig var blevet af? Og hvordan fremtiden ser ud for vores støjramte områder, der havde fået førsteprioritet i det tidligere lovforslag, men som nu er skrottet.

Vi mødte større lydhørhed og forståelse for, at vi føler os svigtet. Vi blev også bekræftet i, at de forstår, hvilke konsekvenser det har for os, at bo i så støjbelastet et område.

Der er ingen tvivl om, at politikerne i udvalget vil kæmpe for, at der vil blive sat flere penge af til den kommende støjpulje, men det varer nok nogle år.

Vi synes ikke, vi kan vente meget længere, efter syv års forsøge på at råbe de ansvarlige myndigheder op.

Vi vedlægger det oplæg, vi havde med til mødet, og som burde få enhver ansvarlig trafik-politiker til at få røde ører.

Her er en tidsliste over vores kamp mod trafikstøjen

Tidslinje (ikke alle aktiviteter medtaget)
 Jan 2014: Deputation /foretræde for trafikudvalget
 Feb 2015: Besøg af Transportminister Magnus Heuniche
 Apr 2016: Deputation /foretræde for trafikudvalget
 Maj 2016: Gate21 Støjkonference Landstingssalen
 Feb 2017: Besøg af formand for Miljø & Trafikudvalget Jens Mandrup
 Nov 2018: Valg i Privaten: Morten Bødskov, Karen Elleman, Rasmus Jarlov
 Jan 2019: Besøg af Morten Bødskov
 Mar 2020: Besøg af Transportminister Benny Engelbrecht
 Note: – Yderligere brevveksling med Transportministeren

Vallensbæk kommune har haft yderligere besøg

 • Stadigvæk gældende fakta
   Støj har ingen politiske farver og rammer alle
   En overset dræber i vores hverdag
   Støj påvirker fortsat folkesundhed på samme måde som rygning
   Ifølge WHO dræbes flere af støj i Danmark end i trafikken
   Ifølge Kræftens bekæmpelse og Århus Universitet opstår der 1.400 nye tilfælde af
  diabetes som følge af vejstøj
   For hver 10db stigning øges risiko for blodprop i hjertet 12%, i hjernen 14%,
  brystkræft 23%, tyktarmskræft 18%

 • Synspunkter til Transportudvalget
 •  Vi kan ikke forstå, at flertals lovforslaget om støjpulje i infrastruktur planen ikke er medtaget af den nye regering
   Vi kan ikke forstå hvis der nu skal startes forfra, når embedsværket allerede har arbejdet med prioritering i den forrige plan
   Vi er frustreret over den totale negligering af Vestegnen, hvor 60% af boligerne er ramt af vej-støj,og som var tilgodeset som første prioritet i forrige infrastrukturplan.
 •  15% af boligerne på landsplan er plaget af støj mod 60% på Vestegnen
 •  Vi føler os i den grad svigtet af regeringen og vejdirektoratet der gang på gang har andre prioriteter end at gøre noget for de støjplaget borgere i Vallensbæk..
   Vi bor ved Danmarks mest trafikeret og støjplaget motorvejsforgrening
   Staten, der ejer motorvejene, overtræder egne støjgrænser